2024 release af FASHIONBOARD Demand Planning

Indhold

Introduktion

Velkommen til den nye og forbedrede FASHIONBOARD Demand Planning platform! Vi har arbejdet hårdt på at opdatere vores system for at gøre det endnu mere brugervenligt og effektivt.  

Vi har givet FASHIONBOARD Demand Planning et nyt og frisk udseende. Planlægningssiden og indstillingssiderne er nu mere intuitive og brugervenlige.  

For at gøre det lettere for dig at forstå og anvende de nye funktioner, har vi tilføjet beskrivelser til hver indstillingsside. Du kan nemt skjule eller vise disse beskrivelser efter behov ved at bruge knapperne ‘Hide explanations’ og ‘?’. 

Vil du gerne have dokumentationen som PDF eller til udskrift, kan du downloade den på knappen nedenfor. 

Ændringer, der er vigtige at forstå

Auto remove lost sales

Fjernelse af tabt salg fra forecast giver mulighed for at påvirke lagerudvikling og dermed indkøbsforslag. Indstillingen findes under ’Setup’ -> ’General planning settings’. 

I den forrige version bliver lagerudvikling ikke korrigeret for tabt salg. Det vil sige at lagerudviklingen for en udsolgt vare/størrelse vil gå mere og mere i minus. Det betyder, at kommende indkøbsforslag vil blive større og dække både det negative lager og det fremtidige behov. Det er en fordel, hvis man vurderer, at man ikke taber salget, og kunden dermed vil vente på varen og accepterer, at man leverer ønskede salgsordrer, når varen igen kommer på lager.  

Eksemplet ovenfor viser, at lageret kører mere og mere i minus for hver uge – Indkøbsforslaget dækker både det mistede salg og det fremtidige behov. Indkøbsforslaget bliver på 568 stk.  

Vurderer man, at kunden køber ikke vil vente på, at varen kommer på lager, og man dermed mister salget, skulle man i forrige version selv manuelt korrigere indkøbsforslaget til at håndtere det. I den nye version kan man automatisk nedregulere forecastet på udsolgte størrelser, så lageret ikke går i minus, og indkøbsforslagene dermed ikke vil dække det tabte salg, men kun dække fremtidige behov 

Eksemplet ovenfor viser at alt salg på udsolgte størrelser er mistet, når varen ikke er på lager. Indkøbsforslaget dækker kun fremtidige behov og bliver på 264 stk. 

Det er muligt at indstille, hvor mange uger man kan være udsolgt uden at miste salget og som der derfor skal købes ind til. Hvis vi antager, at kunderne har 4 ugers lager i butikkerne, så kan det være, at man først begynder at tabe salg, når man har længere udsolgte perioder end 4 uger. 

Eksemplet ovenfor viser, at de seneste 4 uger får lov til at gå i negativ lager – og de 4 uger vil således indgå i indkøbsforslaget, som så bliver på 456 stk. 

Ændring i forecastberegning

Hvis man i forrige version kørte med automatisk forecast slået til, ville det automatiske forecast hver nat blive skrevet ned i linjen med manuelt forecast. Om søndagen ville linjen med manuelt forecast så blive tømt og sidste uges (manuelle) forecast ville blive vist i forecast linjen.  

Det er nu ændret, så det automatiske forecast altid er vist og liveopdateret i linjen ”Auto forecast” – det er så muligt at køre med manuelt forecast i udvalgte uger f.eks. i forbindelse med kampagner, eller hvis man bare ønsker at køre med et andet fast forecast.  

Det manuelle forecast bliver ikke længere tømt og vil således være gældende indtil man manuelt justerer det. Dermed er det nu muligt med manuelt forecast i udvalgte uger, mens resten af ugerne kan justeres automatisk. 

Eksemplet ovenfor viser, at der er lagt en manuel justering ind for to uger, der overskriver forecastet. 

Se data for alle planners eller skift mellem planners via drop-down

I øverste højre hjørne, ved siden af søgefeltet, finder du nu en drop-down menu med alle de planners, der har tilknyttede styles. Man vil også kunne se eventuelt slettede planners, hvis de stadig har styles på sig. Skift til en anden bruger ved at klikke på drop-down menuen og vælg den planner, du vil skifte til. 

Flere planners kan vælges ved at holde ctrl nede. Det kan også overvejes, om man hellere vil bruge plannerfilteret til en ekstra form for produktgruppering. Det kan være sæsonvarer, eller varer som måske er under afvikling eller andre relevante opdelinger. 

Opdaterede menuer

Vi har forsimplet den overordnede menu og tilføjet nogle flere punkter til undermenuerne.  

Det nye dashboard er kommet øverst i menuen, alt omkring nye styles (Style assignment og Style Activation) er samlet under ét menupunkt mens alle opsætning- og indstillingsmuligheder er samlet under ‘setup’

Dashboard

FASHIONBOARD dashboard er dit redskab til at bevare overblikket, opdage uhensigtsmæssige indstillinger og få indblik i lagerudvikling og tilgængelighed. Det giver også nem adgang til vigtige KPI‘er: Ting der bør købes, udsættes, eller slettes. Det giver et overblik over de ting som der skal tages stilling til. 

Formålet er at kunne holde øje med de vigtigste informationer og ikke mindst se, hvor man er på vej hen med sine forecasts, lagre og availability.  

Overblikket kan ses for en enkelt planner, på tværs af virksomheden eller ned på en udvalgt produktgruppe gennem filtrene. Se flere detaljer for rapporterne ved at klikke på overskrifterne.

Stock development

Stock development grafen viser lagerets historiske og forventede udvikling baseret på FASHIONBOARDs forslag. Den blå linje repræsenterer lagerværdien, mens den røde linje viser vægtet tilgængelighed. De stiplede linjer viser fremskrivningen fra dags dato.  

På eksemplet nedenfor ses det, at i det øjeblik FASHIONBOARD får lov til at tage over (juni 2024) begynder lagerværdien at falde, mens tilgængeligheden opretholdes på ca. 99%.  

Den farvede linje nederst i grafen indikerer, i hvor høj grad, det er muligt at påvirke lageret. Det røde område med hængelåsen dækker perioden frem til korteste leveringstid. Herefter begynder de styles med kortest leveringstid at kunne påvirkes. Efter hængelåsen er låst op er det muligt at lave ændringer for alle styles og FASHIONBOARDs forslag vil få fuld effekt.  

Potential lost sales

Potential lost sales grafen er et udtryk for, hvad man kunne have solgt ift. FASHIONBOARDs beregnede forecast og out-of-stock situationer.  

De blå bjælker viser pr. uge mens den røde streg akkumulerer værdien.  

Stock value

Stock value grafen viser lagerværdien fordelt over uger. Grafen blev introduceret ved 2022 opdateringen og findes i lageranalysen 

Eksemplet ovenfor viser, at der er 194 styles som har et week cover på mere end 2 år. De udgør samlet en værdi på mere end 19 mio. kr.

Outliers

Outliers-funktionen giver dig et hurtigt overblik over alle usædvanligt store salgsordrer på tværs af styles. Du kan se informationer om ordren: Kunde, ordretype, -størrelse og -dato. Detaljerede informationer er tilgængelige ved at holde musen over antallet på en specifik outlier.  

Vurder i samarbejde med salgsafdelingen, om ordren er et engangstilfælde, som ikke forventes i fremtiden (remove) eller om den skal indgå (keep) i beregningen af fremtidigt forecast.  

Ved at tage stilling til outliers sørger man således for, at forecast bliver mere korrekt fremadrettet. 

Under “Setup -> Admin -> Other settings” kan du indstille hvor meget ordrer skal afvige for at blive betragtet som en outlier. 

Purchase order recommendations

Få et hurtigt overblik over de indkøbsordrer, der kræver din opmærksomhed. FASHIONBOARD analyserer situationen og giver specifikke anbefalinger for at undgå lagerproblemer og optimere indkøbsplanlægningen. 

Klik på tallene for at se en detaljeret liste over de berørte styles. Få indsigt i FASHIONBOARDs begrundelse for hver anbefaling. Beslut, om du vil følge anbefalingerne og justér dine indkøbsordrer derefter.

Create

FASHIONBOARD foreslår at oprette nye indkøbsordrer for at imødegå fremtidige out of stock situationer baseret på stylens leadtime og tager naturligvis hensyn til, hvad der er muligt for den enkelte leverandør.  

Accelerate

For visse placerede indkøbsordrer anbefaler FASHIONBOARD en tidligere levering for at undgå out of stock på specifikke størrelser. 

Postpone

På samme måde kan FASHIONBOARD foreslå at udskyde leveringen af indkøbsordrer med 4-8 uger, hvis behovet ikke er akut. 

Cancel

I situationer, hvor behovet ligger langt ude i fremtiden (mere end 8 uger) eller ikke ser ud til at blive nødvendigt, kan FASHIONBOARD anbefale at annullere ordren. Indkøberen kan derefter tage stilling til de enkelte ordrer om hvorvidt de skal bevares eller aflyses.  

Checklisten

Få et hurtigt overblik over de områder, der kræver din opmærksomhed for at sikre effektive indkøbsprocesser. FASHIONBOARD fremhæver en række punkter, der skal verificeres eller korrigeres. 

Klik på et element for at se en detaljeret liste over berørte styles eller leverandører. Foretag de nødvendige korrektioner i din indkøbsstrategi. 

Suppliers without closing periods

Identificer leverandører, der mangler information om lukkeperioder (f.eks. Eid og kinesisk nytår). FASHIONBOARD kan justere indkøbsordrer for at undgå kapacitetsproblemer under lukkeperioder. 

Size split error

Vær opmærksom på styles med ugyldige størrelsessplit (mindre end 100%). Korriger splittet for at sikre optimale indkøb af de rette størrelser. 

Future purchase orders after agreed leadtime

Gennemgå ordrer placeret længere ude i fremtiden end nødvendigt (baseret på leverandørens leadtime). Undgå unødvendig lageropbygning og ukorrekte størrelsessplit ved at justere ordrerne. 

Styles without leadtime

Angiv leadtime for alle styles for at muliggøre indkøbsforslag fra FASHIONBOARD. 

Styles without MOQ

Definer minimum order quantity (MOQ) for alle styles for at sikre overholdelse af leverandørernes krav. 

Styles with no size split

Vær opmærksom styles, som har en eller flere størrelser uden size split. Det kan eksempelvis opstå, hvis man indfører nye størrelser. 

Styles with order suggestions greater than 50% of last year’s sales

Vær opmærksom på indkøbsforslag, der er større end 50% af hele sidste års salg, da der potentielt kan købes lager ind til mange uger. Specielt nye varer, hvor man har sendt store drops ud i starten og kun har få ugers historik kan få meget store indkøbsforslag – se desuden afsnittet den nye funktion “basisforecast til nye styles” 

Styles with out-of-stock adjustments greater than 30% of the forecast

Hold øje med styles der har store forslag out-of-stock adjustments. Man kan se meget store justeringsforslag på varer, som har været udsolgt i længere perioder. Det er særligt vigtigt grundigt at gennemgå de indkøbsforslag, hvis man har valgt at køre med automatisk opjustering af forecast. 

ABC classification

ABC-klassifikationen giver dig et hurtigt overblik over, hvordan dine styles fordeler sig over kategorierne A, B og C. Du kan vælge en eller flere klassifikationer (hold ctrl nede for at vælge flere) for at filtrere de øvrige elementer på dashboardet. 

Style overview

Få et hurtigt overblik over styles, som lige nu har størst risiko for tabt salg. Reager hurtigt, hvis en kunde uventet har ryddet lageret. Undersøg mulighed for at fremrykke eller placere indkøbsordrer for at undgå tabt salg. 

Hvis der ikke er mulighed for at reagere på situationen kan notifikationen udskydes, så listen altid indeholder relevante varer, hvor der er mulighed for at tage action. 

Man kan udskyde notifikationen ved at holde musen over den pågældende style og klikke på uret til højre. Vælg hvor lang tid stylen skal skjules. 

Udskudte notifikationen vises nederst og det er muligt at ændre eller fortryde udskydelse ved at klikke på den. 

Skjulte styles vises i en opsummering nederst i Style Overview. Du kan folde den ud for at se detaljerede informationer. Hvis en skjult style skal vises igen, kan du holde musen over den skjulte style, klik på uret til højre og vælg ’fjern’ i listen.   

Gem dine filtre for hurtigere adgang

Bruger du ofte de samme filtre, kan du nu gemme dine valgte filtre for hurtigere adgang senere. Det er særligt brugbart i situationer, hvor man ofte laver den samme filtrering bestående af to eller flere filtre.  

Lav den ønskede filtrering, skriv et navn til filteret i ’Filter collection name’ feltet og tryk på gem-knapppen.  

All styles

På oversigten over alle styles kan man vælge, hvordan produkterne skal sorteres:  

 • Master Sales Value sorteres ud fra stylens salgsværdi (alle farver for stylen holdes samlet og undersorteres efter farvernes salgsværdi) 
 • Option Sales Value er bedst sælgende style options (farver) på tværs af hele sortimentet 
 • Week cover rangerer efter aktuelle week cover pr. style option 
 • Lost sales viser de style options med størst tabt salg på tværs af sortimentet 
 • Purchase suggestions sorterer style options efter indkøbsforslagenes størrelse   
 • Forecast suggestions er fordelingen af forslag til forecast adjustments fordelt på style options 


Brug ikonet ved siden af dropdown-menuen til at skifte mellem stigende og faldende sortering.
 

Planning view

Selve planlægningsbilledet har gennemgået en række forbedringer, der giver et bedre overblik (men som nok kræver til tilvænning for erfarne brugere): 

 • Ny logisk dataopdeling  
 • Sskift mellem uge-, måneds- eller periodevisning  
 • Last minute changes på fremtidige indkøbsordrer 
 • Summeret visning af trendgrafen. 

Logisk dataopdeling

Data er organiseret i fire kategorier med en mere logisk opbygning:  

 1. Sales: Historisk salg for stylen, som kan opdeles i pre- og re-sale for sidste og forrige år, samt sæsonindex.  
 2. Forecast: FASHIONBOARDS prognose for fremtidigt salg. 
 3. Inbound: Placerede indkøb og FASHIONBOARDs forslag til indkøbsordrer.  
 4. Stock: Aktuel og fremtidig lagerbeholdning.  

Sales

Hvis NOOS varerne også er en del af indsalget, har man nu mulighed for at splitte salget op i ”re-sale” og ”pre-sale” og samtidig vælge at se bort fra pre-sales i forecastberegningen. Der vil stadig blive taget højde for pre-sales i lagerberegninger og indkøbsforslag, men det kan være en stor fordel at holde det ude af sæsonprofiler og løbende forecast. 

Du finder indstillinger til håndtering af pre-sales under ‘Admin -> Other Settings’

Forecast

Det er nu muligt at vælge for den enkelte style, om man ønsker at tilføje ”Open Orders” og ”Out of stock korrektioner” til forecast. Hvis afkrydsningsfeltet er vist med grå baggrund (kan både være blank og afkrydset) betyder det, at stylen bruger de generelle indstillinger, som kan vælges under ”Admin – Other Settings”. Hvis afkrydsningsfeltet ikke har grå baggrund, betyder det, at man har valgt specifikt for den aktuelle style at overstyre den generelle indstilling. 

Lost sales kan nu automatisk fjernes fra forecast. Du vælger under ‘General planning settings’, hvorvidt du ønsker, at ”Lost sales” skal fjernes fra forecast. Vælg også, hvor mange ugers negativ lager, du kan have, inden det betragtes som et tabt salg. Det vil være i situationer, hvor kunden ikke ønsker at få eftersendt ordren, når ny beholdning bliver tilgængelig (har således også betydning for genererede indkøbsforslag).  

Hvis man vælger at lave manuelt forecast bør forecastet tage udgangspunkt i hvad man tror, man kunne sælge, hvis man havde fuld availability. I den nye rapporteringsmodel, vil lost sales være udspecificeret, og du kan således se dit korrigerede forecast. 

Purchase orders

Det er nu muligt at simulere, hvad FASHIONBOARD ville foreslå, hvis man ikke havde placeret en eller flere indkøbsordrer.

Hvis du trykker på ikonet ud for Purchase Order vil FASHIONBOARD ignorere alle indkøbsordrer og komme med et eventuelt forslag. Hvis du trykker på ikonet ud for Purchase Order vil den ignorere ordrer placeret efter aftalt leveringstid og komme med eventuelt forslag.

Dette er en stor fordel, hvis man har placeret en ordre langt ude i fremtiden (som en form for kapacitetsbooking, som nogle benytter – og som jo bevirker at FASHIONBOARD ikke laver forslag før dette tidspunkt). 

Last minute changes på en indkøbsordre i fremtiden: Optimering af størrelsesfordelingen

FASHIONBOARD kan nu hjælpe dig med at optimere størrelsesfordelingen på dine indkøbsordrer, selv efter de er blevet placeret (umiddelbart inden ordrerne går i produktion). Det er ofte tilfældet, at salget af de enkelte størrelser har ændret sig en smule ift. forecastet da indkøbsordreren blev lagt. Derfor kan FASHIONBOARD komme med forslag til, hvordan størrelsessplittet burde se ud, hvis indkøbsordreren blev lagt i dag.  

Tryk på en indkøbsordre for at se forslag til en optimeret størrelsesfordeling. Den samlede mængde på ordren forbliver uændret. 

Info: Vi arbejder på en rapport, som samler ændringsforslag til fremtidige indkøbsordrer i en samlet rapport pr. leverandør. 

Stock

”Not available for delivery svarer til sidste versions ”Lost sales” – den viser den mængde (i stk.) som ikke kan leveres i den uge, som kunden forventeligt (ifølge forecast) ønsker det.

”Not available for delivery vil være synlig, når man ikke har aktiveret den nye version “Auto remove lost sales” og vil ikke reducere forecast. Lageret går i ‘minus’, hvis man har udsolgte varer og vil dermed antage, at man kan få lov til at eftersende varer, så snart varen kommer på lager – indkøbsforslag vil dermed indeholde ekstraindkøb svarende til det ‘negative’ lager.

Det er vigtigt at være opmærksom på det, hvis man har varer med længere udsolgte perioder. 

Skift mellem uge-, måneds- eller periodevisning

Få et overblik på enten ugentligt eller månedligt niveau. Tryk på ’Future 52 weeks’ i toppen af tabellen og vælg visningen. Det kan være en fordel at skifte til måneds- eller periode-visning, hvis man har lave uregelmæssige salgstal, som gør det svært at spotte tendenser i salget eller måske bare ønsker et enklere overblik. 

Sales history & forecast comparison

Grafen i planlægningsbilledet er blevet forenklet for at give et bedre overblik. Du kan nu sammenligne det samlede salg for sidste og forrige år med FASHIONBOARDs prognose for de kommende 52 uger.  

Det giver en hurtigere sammenligning af prognosen med historiske data, bedre vurdering af prognosens nøjagtighed og potentiale samt mulighed for at identificere afvigelser og justere prognosen efter behov. 

Forecast for nye styles

Når man introducerer en ny style, er der ingen historisk salgsdata at basere forecast på. Vi ser ofte, at man har et stort salg (first drop) til kunder, når en ny style rammer lageret. Det kan derfor resultere i meget høje forecast i starten af et produkts levetid.

For at modvirke det, kan man kan nu nemt sætte et fast forecast i en udvalgt periode, indtil der er et tilstrækkeligt salgsgrundlag for en mere præcis (automatisk) prognose. 

For at sætte et fast basisforecast for stylen, klikker man på tandhjulet ud for ‘Moving Average’ i planlægningsbilledet. Indtast det faste forecast i feltet “Value”. Vælg, hvor lang en periode, det faste forecast skal gælde. Det valgte basisforecast vil automatisk blive korrigeret for en valgt sæsonprofil. 

Man kan også vælge at basere basisforecastet på en eksisterende style ved at klikke på tryllestaven og vælge et sammenligneligt produkt. 

Vælg den style, som base forecastet skal baseres på. 

Generelle indstillinger: Udvidede funktioner for optimal lagerstyring

FASHIONBOARDs generelle indstillinger er blevet udvidet med nye funktioner, der giver dig endnu mere kontrol over din lagerstyring. Disse indstillinger gælder for alle styles, medmindre andet er angivet i en separat planlægningsprofil. De nye indstillingsmuligheder findes under ’Setup’ – ’General settings’ og er følgende: 

Fill up strategy

Fill up strategi definerer, hvordan FASHIONBOARD foreslår indkøb af ekstra kasser for at nå MOQ: Vælg mellem “Availability” og “Stock turnover”. 

“Availability” prioriterer størrelser, der sandsynligvis vil blive udsolgt først. 

”Stock turnover” fokuserer på at købe de kasser, der sælges hurtigst. 

Combine future suggestions

Hvis du foretrækker at samle x antal ugers indkøbsforslag i ét fremfor flere små, kan du angive, hvor mange uger der skal kombineres til ét indkøbsforslag.  

Saml indkøbsforslag for et bestemt antal uger i én ordre. Angiv antallet af uger, der skal kombineres og få en forenklet ordrehåndtering. 

Auto remove lost sales from forecast after x weeks

Definer en periode hvorefter tabt salg automatisk fjernes fra prognosen for at forhindre overestimering af lagerbehov baseret på uopnåelige salg.  (Se uddybning af dette i starten af dokumentationen)

Test changes

De nye indstillinger kan testes af inden de bekræftes. Vælg de ønskede indstillinger og tryk på ’test changes’ for at se udviklingen for lageret og availability sammenlignet med de nuværende indstillinger. Det giver et billede af, om ændringen af indstillingerne får den ønskede effekt på sigt. 

Den røde og den blå streg viser udviklingen med de nuværende indstillinger, mens den lyserøde og den grønne streg viser udviklingen med de nye indstillinger der testes af.

Sæsonprofiler: Forbedret funktionalitet og brugervenlighed

Sæsonprofiler i FASHIONBOARD er blevet opdateret med nye funktioner og et mere intuitivt design, der gør det nemmere at oprette, administrere og finjustere dine profiler. Man bør fokusere på sæsonprofilerne, da de er med til at danne et bedre forecast.  

Oprettelse af en sæsonprofil

Navngiv profilen med en kortfattet beskrivelse af profilens indhold.  

Tryk på ”Add styles” for at vælge styles, der skal danne grundlaget for sæsonprofilen. Brug filteret til at finde relevante styles. F.eks. kategori “Termojakker”. Vi anbefaler, at man vælger AA-produkter til i filteret for at få fokus på bedst sælgende styles og danne sæsonprofilens grundlag herudfra. 

Klik på “Select all” for at inkludere alle filtrerede styles i profilen. 

Tabellen viser, hvor godt hver style matcher profilens gennemsnit. Fjern styles med “bad” score og overvej styles med scoren “OK”. 

Grafen viser profilens fordeling over 52 uger. Vælg “4 weeks smoothing” for at jævne grafen ud og tag stilling til profilens op- og nedgange. Ved at holde musen over en style i tabellen, ses den specifikke graf for stylen (markeret med rødt) 

Den tværgående tabel øverst viser de valgte styles’ samlede salg, som konverteres til et indeks (sæsonindekset) 

Tildeling af en sæsonprofil

En sæson profil kan tildeles på fire måder. 

Mulighed 1: Vælg ’Styles using profile’ og se de styles, der allerede bruger profilen. Tryk på ’Add style’ for at tildele profilen til flere styles og vælg fra listen.

Mulighed 2: Gå til ’All styles’ og ’List & settings’. Tilknyt sæsonprofilen på leverandør-, style master- eller style option-niveau.  

Mulighed 3: Klik på ’Adjust Forecast Model settings’-ikon i planlægningsbilledet for at tilknytte sæsonprofilen til en enkelt style. 

Mulighed 4: Klik på ’Edit master data’ i planlægningsbilledet og tildel den ønskede sæsonprofil. 

Actual eller 4 week smoothing

Skift mellem visning af grafen uge for uge (actual) eller 4 week smoothing. Default er 4 week smoothing  

Se sammenligningen af samme profil, men med hhv. actual (uge for uge) og 4 week smoothing på profilen nedenfor. Ved at bruge 4 week smoothing vil grafen glattes ud og få et mere jævnt indeks. Vi vil derfor altid anbefale, at man bruger 4 week smoothing.  

Optimering af containerfyldning: Spar penge og værn om miljøet

FASHIONBOARD kan nu hjælpe dig med at fylde dine containere optimalt ift. hvilke styles der bør suppleres med og dermed spare både penge og miljøet.   

En container fyldes ved at gå til kurv og klik på ’Fill container’. Vælg den ønskede containerstørrelse og -type. Bemærk, at dimensionerne på kasserne skal være angivet, ellers virker funktionen ikke.  

Klik på en uge i prognosen for at se den foreslåede containerfyldning. Se hvilke styles, farver og størrelser FASHIONBOARD vil fylde containeren med. Du kan acceptere forslaget eller justere det manuelt. 

Warehouse calendar: Forbedret planlægning

FASHIONBOARD kan nu ligeledes håndtere perioder med lavere bemanding på dit lager, så du kan planlægge dine indkøb og lagerstyring mere effektivt. Det kunne f.eks. være 50% bemanding hen over sommeren.  

Gå til ’Setup’ -> ’Warehouse Calendar’ -> ’Add period’. Udfyld år, fra- og til-uger samt årsagen til den lavere bemanding. Ved perioder, der strækker sig over flere år, skal du angive startåret. 

Eks. Lageret har lavere bemanding hen over nytåret fra uge 52 2024 til uge 1 2025. Her skriver man følgende 

De berørte uger vises med en orange kurve i planlægningsbilledet. Ved at holde musen over kurven vises den forklaring, du indtastede ved oprettelsen. 

Dark mode: Nyt look

Dark Mode er nu tilgængelig i FASHIONBOARD! Hvis du foretrækker et mørkere tema, kan du nemt skifte til Dark Mode i øverste højre hjørne af systemet. Dark mode kan være mere behageligt for dine øjne, især i svagt oplyste omgivelser. 

Ny rapport: Stock development

Få et detaljeret overblik over din lagerbeholdnings udvikling med den nye lagerrapport! Denne rapport giver dig mulighed for at følge lagerets udvikling på ugebasis og se, hvordan lagerets tilgængelighed og værdi ændrer sig over tid. 

Brug filtrene til at fokusere på et specifikt område af sortimentet, eller dan det komplette overblik på hele sortimentet.  

Ny rapport: Customer low stock

Hvis du modtager dine kunders (eller egne butikkers) lager- og salgstal, har du på de enkelte styles mulighed for at se, hvor mange butikker, der har varen på lager, og hvor meget de har solgt. På den måde kan du følge varens reelle salg til slutbruger og samtidig se om butikkerne opbygger, nedjusterer lager i butikkerne eller er udsolgt.  

Vi har lavet en ny rapport, som dykker ned i kundernes salgs- og lagerdata, der viser, hvor kunderne har for lidt på lager samt et estimat for det potentielle tabte salg.  

Data sammenholdes med beholdning på centrallageret, så det er nemt at se, hvor man er i stand til at sende varer og forhindre at kunden går stockout. Dette er et virkelig godt værktøj til en dialog med kunden og rådgive om deres behov. 

Ny log ind metode: Microsoft-bruger

Nu kan du logge ind med din Microsoft-bruger. Det øger sikkerhed og gør det nemt for alle brugere at logge ind. Nye medarbejdere får automatisk adgang til FASHIONBOARD, når de oprettes i Microsoft og fjernes automatisk, når de fratræder. 

Ved brug af Microsoft Login kan brugere fra samme organisation gå til login-siden og anmode om at få adgang. Derefter skal en administrator blot gå ind i “Admin -> Users” og godkende ansøgningen.