17830-23-1024x683

Historien bag FASHIONBOARD

Det hele startede i 2017, da Dennis Møller (Owner og Lead Architect i Millers) kom i kontakt med Bestseller A/S.

Sammen udviklede de en NOOS platform som kunne sikre endnu bedre disponering. Det skete ved at forecastet blev baseret på avancerede algoritmer som er bygget oven på eksisterende kunde-, leverandør- og transaktionsdata i deres ERP-system.

På den måde kunne Bestseller A/S bedre disponere og ”gamble”, men samtidig tage højde for leverandørernes leadtimes og MOQ-regler m.m.

Vi har siden da arbejdet på funktionalitet, brugervenlighed og videreudviklet til det vi i dag kalder FASHIONBOARD Demand Planning. Siden da er yderligere to systemer kommet til: Style Investment og Replenishment. 

Udvalgte referencer

FAQ

Her er nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet.

Generelt

Ideen opstod i 2017, da Bestseller A/S koncernen kontaktede Dennis Møller. Bestseller a/S oplevede udfordringer med deres eksisterende ERP-systemer og upræcise forecasts, især når det kom til beregning af størrelsesmikset på styles. Hertil var det en udfordring at forudsige behovene med lange leadstimes fra Østen.

FASHIONBOARD modulerne kan principielt køres på alle ERP-platforme, der tillader dataeksport. Det inkluderer NAV/Business Central, Axapta baserede ERP, ASpect4 (EG) og SAP med mere.

ERP-systemer kræver ofte tilpasning som er dyrt og langsommeligt for at kunne foretage disse beregninger. Excel kan være svært at styre og fejlfinde i og har også sine begrænsninger omkring realtids baserede beregninger og mængder af data. FASHIONBOARD modulerne er mere fleksible, brugervenlige og integrerer lettere med data fra forskellige kilder. FASHIONBOARD er desuden skræddersyet til anvendelse i Fashion branchen med deres specielle udfordringer.

Ja, FASHIONBOARD kan eksportere indkøbsforslaget til Excel eller komma-separerede filer. Hvis integrationen laves til ERP-systemet, kan man eksportere den foreslåede kurv direkte over som indkøbsordrer.

Ja, hele datamodellen kan eksporteres til kuberne i Excel eller PowerBI for yderligere analyser.

Fra Demand Planning ses resultaterne typisk efter 6-12 måneder med en reduktion i lagerstørrelse og en forbedret leveringsevne. Typisk kan man reducere lagerne med 20-30% og øge Availability med 10-20%.

Vi tror på, at løsningerne bliver bedre, hvis vi har en forståelser for jeres arbejdsgang, forretningsmodel og problemstillinger. Kort fortalt betyder det, at vi lytter til jeres udfordringer og sparer med jer. På bagrund heraf kommer vi med løsninger, der løser jeres problemer og udfordringer og endda mere til. 

Priser

Prismodellen er opbygget omkring antallet af aktive EAN’er. Med aktive EAN’er menes de, der er tildelt en planner og ikke blokerede.

Allerede ved ca. 500 EAN’s begynder behovet at vise sig, da opdateringer i Excel bliver vanskelige. FASHIONBOARD Demand Planning kan håndtere mellem 500 og 50.000 EAN’er (Styles, options og størrelser). Netop størrelsesmikset er meget afgørende for salget, og programmet er helt nede på de enkelte styles og vurdere dette.

FASHIONbOARD demand Planning

FASHIONBOARD Demand Planning anvender en dynamisk datamodel, der tager højde for flere parametre som kundeordrer, lagre, leadtimes, MOQ og sæson. Den leverer anbefalinger til indkøbsordrer og størrelsesfordeling for hver style, hvilket resulterer i optimerede lagerstørrelser og højere tilgængelighed.

Programmet genererer en oversigt over kommende uger med ind- og udgange på lagrene baseret på en avanceret forecast algoritme, og foreslår indkøbsordrer baseret på beregningerne. Resultatet er lavere lagerbinding og større tilgængelighed, hvilket fører til øget salg.

Typisk ser vi resultater efter 3-6 måneder med en lagerresuktion på 20-30% og en øget availability på 10-20%.

Dertil kommer en række ”Early Warning” funktioner, der kan gøre indkøberen opmærksom på usædvanlige hændelser som kræver handling – eksempelvis salg af store partier som rykker OOS fremad i tid. Eller indkøbsordrer som ikke er nødvendige, da lageret rækker længere ud i fremtiden end først antaget.

Ja, FASHIONBOARD Demand Planning er let at komme i gang med, og det tilbyder et overskueligt dashboard. Indkøbsfunktioner kan være i gang efter 1-2 uger, da alle relevante data er centralt placeret.

En stærk rapport pakke understøtter både ledelse og indkøbsfunktioner til løbende at se lager udvikling, Week Cover og Availability på de enkelte styles.

FASHIONBOARD Demand Planning overvåger statistisk uventede ordrer og skaber en liste over disse ordrer. I tager stilling til, om de i fremtiden skal medtages i fremtidige prognoser eller om de skal udelades. På samme måde kan programmet tage højde for Stock Outs i tidligere perioder så det ikke gentager sig i de fremadrettede forecasts.

Ja, der er løbende udvikling af nye features. De senest ankomne features er:

  • Last Minute changes – Overblik over afgivne indkøbsordrer og muligheden for at ændre disse med anbefaling fra FASHIONBOARD Demand Planning

  • Fyldning af Container – Hvis den ikke er fyldt kan FASHIONBOARD Demand Planning foreslå hvilke produkter man kan tage med nu for at fylde helt op – Det kan både indebære en justering af styles der allerede er lagt i kurven, men også andre style

  • Lukkedage hos leverandørerne – FASHIONBOARD Demand Planning tager hensyn til eksempelvis Chinese New Year og beregner således behovene og indkøbsforslag ift. hvornår der er lukket

  • Dynamiske sæson profiler: FASHIONBOARD Demand Planning holder øje med sæsoner og de styles der er i den enkelte sæson profil. Passer de ikke for udvalgte styles, fortæller FASHIONBOARD Demand Planning dig, at der skal oprettes en ny sæson profil, eller at en style skal flyttes til anden profil. For sæsonprægede styles er det afgørende for forecastet

  • Gennem indstillingerne er der mulighed for at lave individuelle strategiske indkøbsvalg inden for de enkelte kategorier eller subkategorier. FASHIONBOARD Demand Planning kan differentiere mellem produktgrupper og bestemme hvor aggressivt der skal købes ind eller hvor forsigtig man ønsker at være

  • Stærke ABC analyser som sætter fokus på de største og bedst sælgende styles ift. Availability – igen en måde at anskue sine indkøb på. AA varer må aldrig være OOS – CC kan have en helt anden tilgang

  • Fabrics Management – Dette modul gør det muligt at bevare overblikket over de fabrics man enten har købt eller committet sig til hos leverandøren. Anvendes den i flere styles på tværs, beregner FASHIONBOARD Demand Planning lagerstanden af det valgte Fabric

FASHIONBOARD Demand Planning tilbyder en stærk og systematisk proces omkring forecasting og indkøbsforslag. Den er billig at drifte og igangsætte da den trækker de relevante data fra eksisterende ERP-system sammen med de indstillinger som I sætter op sammen med Millers A/S

FASHIONBOARD ser 26-52 uger frem og kan forudsige udviklingen på de vigtigste nøgletal:

  • Lagerstande og værdier
  • Week Cover og Availability per style og størrelser (=omsætningshastighed)


Beregner det rette størrelsesmiks og fortæller om der købes ”for meget ind” ift. altid opdaterede lagre og prognoser. FASHIONBOARD skaber gennemsigtighed, overblik og systematik, hvilket fører til bedre resultater inden for disponering og indkøb i tøj- og modeindustrien.

FASHIONbOARD Style investment

Style Investment indsamler al indsalget på styles og kunder, som det finder sted i jeres ERP-system. Derefter kan man sammenligne styles fra tidligere kollektioner for at finde den eftersalgsadfærd som danner gensupplerings forecastet.

Resultatet er, at Style Investment beregner den samlede kollektions bestillinger på styles og størrelser, så man har lager både til indsalgsordrerne og det efterfølgende salg på de rette styles og i det rette størrelsesmiks.

Style Investment er egentlig både et indkøbs- og disponeringsværktøj. Det er muligt at følge indsalget, som det sker til gavn for salgsafdelingen. På samme tid kan Style Investment følge indsalget og holde øje med styles, der kan komme i MOQ- farezonen, lave oplæg til indkøb. Herefter følger systemet kollektionen helt til slut, hvor den løbende kan advare om salg, som ikke helt går som forventet, udsolgte varer og naturligvis gøre hele kollektionen op i kroner og øre samt indtjening.

Der bruges mange forskellige udtryk for dette i branchen. Men grundlæggende er den andel af en kollektion, man vælger at købe ind til udover indsalgsordrerne. Det dækker over det salg, som følger i efterperioden op til selve kollektionen, er i butikkerne – og selvfølgelig den gensupplering kunderne ønsker at gøre, når salget i butikkerne er i gang. Med forecast algoritmer, sammenlignelige styles og kundernes typiske adfærd kan Style Investment beregne det egentlige behov – helt ned på størrelsesmix som er forskelligt fra indsalg til gensupplering.

Nej, man vælger selv, hvilke styles man ønsker at købe ekstra ind på i forhold til indsalget. Style Investment kommer med indkøbsforslag på de styles, det giver mening at gamble på. Det er vigtigt at påpege, at det kun er forslag, og at systemet aldrig vil gennemtvinge noget uden brugerens indblanding. Ved at give et forslag kan risikoen bedre afdækkes mellem salg, indkøb og ledelse.

Ja, Style Investment følger løbende med og danner prognoser, så man kan hele tiden kan se, hvor salget er i forhold til MOQ-grænserne fra den enkelte leverandør og på den enkelte style.

En del af vores kunder har ikke et formelt CRM-værktøj, som sikrer, at alle kunder planlægges og følges op på. FASHIONBOARD Style Investment tilbyder derfor, at man kan bruge den indbyggede CRM-funktionalitet. På den måde skabes et overblik over kundernes besøgsstatus og gør det muligt at planlægge direkte i systemet, som snakker sammen med Outlook. Style Investment hjælper med at prioritere rækkefølgen i besøgene, da kunder med størst omsætning prioriteres før nogle med mindre. Hold øje med hvilke kunder, der har placeret en indsalgsordre og få desuden et overblik over de To Do’s der er oprettet i forbindelse med kundemøder – Uanset om det er under besøg i showroom eller ude hos kunden.

Algoritmen, der danner motoren i Style Investment, ser dels på selve indsalget, sammenlignelige styles fra andre kollektioner og dels på fordelingen af salget på kunder og lande. På den måde beregnes størrelsesmixet. Der tages endvidere hensyn til, at gensuppleringssalget typisk falder på de mellemste størrelser (S, M,og L), mens selve indsalget er fordelt ud på alle størrelser (XS, S, M, L og XL).

Ja, det kan man sagtens. Tanken med programmet er netop, at man løbende vælger styles fra, der ikke skal være med i den endelige kollektion. Til dette har vi flere redskaber.

 

Rating modulet bruges typisk i forbindelse med den interne præsentation af kollektionen. Her sendes invitationer ud til relevante personer, som kan vurdere hver enkelt style på en skala fra 1-5. Nogle vælger at gøre det, mens de er i showroomet, så de samtidig kan føle og mærke på styles, men andre gør det uafhængig heraf. Når alle inviterede har ratet kollektionen, kan de styles, der scorede lavest sorteres fra. På den måde skal sælgerne ikke bruge tid og energi på at præsentere styles for kunderne, der alligevel sorteres fra.

 

Det er desuden muligt at annullere en style undervejs i indsalget, hvis den f.eks. har solgt ekstraordinært dårligt efter en rum tid. Ved at annullere stylen ved sælgerne, at den ikke er med i den endelige kollektion, og kan dermed lade være med at vise den frem til kunderne. Det minimerer antallet af ordre på styles, der ender med at blive annulleret.

Nej det er ikke nødvendigt – Man kan sagtens undlade visse funktionaliteter (F.eks. ratings, CRM-funktionalitet og budgetmodulet). Style Investment beregner det forventede salg udelukkende på det indkomne indsalg og de sammenlignelige styles man har sat op.

Ratings gør det muligt at lave en hurtig brugerundersøgelse, hvor de enkelte styles vurderes af et udvalgt brugerpanel. På den måde får man en hurtig fornemmelse af smag og behag hos kunderne.

Ja, det er muligt at fremskrive det forventede salg. Fremskrivningen sker på baggrund af de hidtil indkomne indsalgsordre, hvor der tages højde for kundens type, -størrelse, typisk adfærd og sædvanlige ordrestørrelse.

Ja, det er muligt at lægge budgettet ind i Style Investment. På den måde er det muligt at holde den indkøbet på den endelige kollektion (inkl. gambling) op mod budgettet og gennem prognosen se, om det er muligt at ramme budgettet. Det er ligeledes muligt at importere et kollektionsbudget for allerede eksisterende systemer som Excel og PowerBI og lignende.

Ja, det er muligt at vende tallet om til en forventet salgsværdi, når man er klar til at trykke på ”indkøbs-knappen” – og desuden at sammenligne det med det oprindelige budget som Style Investment også kan indeholde.

Style Investment indeholder en række rapporter, som kan sikre at salgs- og indkøbsafdelingerne kan afstemme forventninger og sikre, at indkøb disponerer på baggrund af en godkendt salgsprognose – en prognose som salgsafdelingen har godkendt.

Ja, Style Investment vil efter indkøbet løbende lave nye prognoser på baggrund af de ordrer, der kommer ind og danne en ny prognose. Derfor kan man også følge med i varer, som ikke sælger helt som planlagt eller varer man hurtigere går i nul på lageret ift. det indkøbte.

INNOVATIVE SOFTWARELØSNINGER TIL TØJINDUSTRIEN

FASHIONBOARD er en suite af danskudviklede SaaS-løsninger, der fokuserer på at optimere indkøbs- og disponeringsprocesserne i tøjindustrien. Modulerne Demand Planning til NOOS varer, Style Investment til kollektionssalg og Replenishment til flytning af varer mellem butikker, skaber grundlaget for optimerede lagre, højere tilgængelighed og øget salgseffektivitet.

FASHIONBOARD er en suite af danskudviklede SaaS-løsninger, der fokuserer på at optimere indkøbs- og disponeringsprocesserne i tøjindustrien.

Modulerne Demand Planning til NOOS varer, Style Investment til kollektionssalg og Replenishment til flytning af varer mellem butikker, skaber grundlaget for optimerede lagre, højere tilgængelighed og øget salgseffektivitet.

Millers logo på skilt ved kontor

En del af Millers

FASHIONBOARD består af tre moduler og er udviklet af Millers. Millers er et dansk software udviklingshus placeret i Vejle. Med mere en 25 års erfaring indenfor BI, planlægning og logistik er FASHIONBOARD udviklet særligt til tøj- og modebranchen. 

Hos Millers er vores tilgang til kunderelationer, at vi vil forstå jeres udfordringer, arbejdsgang og forretningsmodel, inden vi begynder at kode løsningen. På den måde leveres det bedste resultat – og ofte endda mere til end der først blev efterspurgt. 

Millers A/S er CERTIFICERET MICROSOFT PARTNER

FASHIONBOARD er ikke bedre end mennesker, men det kan gøre mennesker bedre

Vi giver indkøberne redskaberne til at træffe de rette beslutninger ved at skabe overblik og bruge historiske data.

Kombineres dette med den menneskelige erfaring, opnår man stærkere processer og bedre resultater.

Vi giver indkøberne redskaberne til at træffe de rette beslutninger ved at skabe overblik og bruge historiske data. Kombineres dette med den menneskelige erfaring, opnår man stærkere processer og bedre resultater.